Het bestuur

Het volledige reilen en zeilen van het Floriaans koorleven wordt in goede banen geleid door enkele geëngageerde koorleden. Om de 6 weken komen ze gezellig samen om de activiteiten van het koor te organiseren.
  • Magda Beck:              voorzitter
  • Michaëla Koninckx:  secretaris
  • Erik Speltincx:           penningmeester
  • Danny Rutten:            ledenadministratie, beheerder partituren, webmaster  en archivaris:
  • Ada Bakelants:           artistieke leiding en Corona-verantwoordelijke
  • Mia Cornelissens:      bestuurslid
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close